Gipsy.cz – Romano Hip Hop

Romano hip-hop,čip hop,čip set
Na mikrofonu Gipsy.cz
V rytmu poď,ať už si Rom
Anebo ne,tancujte savore!Hah


One thought on “Gipsy.cz – Romano Hip Hop

Comments are closed.