Jak se připravit (nejen) na vysokou

Studium je etapa života, kterou se připravujeme na náš celý budoucí život. Dává nám výrazný impuls ke směru, kterým se budeme ubírat v naší profesní kariéře, ovlivňuje příjem, který budeme v budoucnu získávat. Proto je důležité studium nejen svědomitě vybírat, ale také se na něj neméně svědomitě připravit.

Typickým příkladem je příprava na vysokou školu. Na některé z nich se není problém dostat, ale na druhou stranu právě ty prestižní berou někdy i jen několik procent z celkového počtu zájemců. Přípravné kurzy na VŠ oceníme také v případě, že středoškolské studium nepokrývá dostatečně záběr přijímacích testů na námi zvolenou vysokou školu. Typickým příkladem zde jsou matematika či cizí jazyky.

Kde tedy najít kvalitní přípravné kurzy, kvalitní nultý ročník? Vodítkem nám může být nejen udělená akreditace ministerstva školství, ale hlavně zkušenosti a pověst agentury, která kurzy nabízí. Jednou z těch, které můžeme doporučit je agentura AZ Smart. U ní najdeme přípravné kurzy zaměřené na konkrétní vysokou škol, na kterou se chce uchazeč dostat, což přispívá k úspěšnosti při přijímacích zkouškách. A je jedno, zda se jedná o vysoké školy v Praze či Brně.

AZ Smart ovšem nenabízí jen přípravné kurzy na VŠ, nabídka je mnohem širší. Velmi aktuální jsou v současné době přípravné kurzy na státní maturity, které jsou koneckounců jakýmsi „předstupněm“ k přijímačkám na vysokou školu a dá se očekávat, že jejich důležitost bude v budoucnosti narůstat.

Jazykové kurzy nabízené v AZ Smart nekončí u Angličtiny a Němčiny, ale zahrnují i Španělštinu, Italštinu a velmi zajímavou Arabštinu. Právě u jazykovývh kurzů je vhodné zmínit, že jako doplňkovou službu nabízí agentura svým studentům i ubytování v Praze.

Pro ty, kteří se na vysokou školu nedostanou (nebo na ni třeba ani z různých důvodů vůbec nechtějí) jsou připraveny kurzy pomaturitního studia. Vybírat si můžeme z oborů jako je Právo a historie státu, Psychologie a společenské vědy či Ekonomie a management.

Jak tedy vidíme nabídka je velmi široká a vybere si tu určitě každý.

Comments are closed.