Večerníček: nebezpečná inspirace

Večerníček je nebezpečný pro vaše děti – pohybuje se po pochybném schodišti bez zábradlí. Chladnokrevně při tom škodí životnímu prostředí rozhazováním papírů, které patří do kontejneru s recyklovaným odpadem.

Večerníček na konci schodiště bezmyšlenkovitě skáče do neznámých hlubin. Stále se při tom usmívá, což může u nezletilců evokovat pocit, že by měli napodobit jeho sebevražedný skok do hlubin.

Večerníček, ač zjevně dítě, řídí automobil. Opět se usmívá, ačkoli není připoután bezpečnostním pásem. U dětí to může evokovat představu, že řídit bez řidičského průkazu bez připoutání pásem je velká legrace.

Večerníček balancuje na nebezpečné tyči zakončené kolečkem. Nevěnuje se dostatečně řízení, čímž ohrožuje nejen svoji bezpečnost. Napodobení Večerníčka může způsobit těžké úrazy! 😉

Comments are closed.